Характеристики на пистата:

Боксове за настройка при съсезание да
Паркинг за автомобили на посетители да
Обществен градски транспорт да
Кафе да
Телефон да
Осветление на пистата да
Покритие асфалт
   Възможни варианти на трасето:

Трасе А

дължина: 1083 м.
широчина: 8-10 м.

Трасе В

дължина: 611 м.
широчина: 8-10 м.

Трасе С

дължина: 651 м.
широчина: 8-10 м.