КАРТИНГ СПОРТ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 1996 г. в гр. София по Търговския закон с предмет на дейност:

- организиране развлекателни и спортни игри и забави с картове;
- организиране съвместно с Българската федерация по картинг спортни състезания;
- отдаване на картове под наем;
- рекламна дейност;
- организиране на промоции, срещи, изложения за авто и мото продукти и аксесоари;
- продажба на картове, резервни части и аксесоари.

КАРТИНГ СПОРТ ООД разполага със своя картинг писта "КРАСНА ПОЛЯНА" в гр. София.

 

 


To the top of this screen